AHS Healing

Het VVET & RBCZ
  Vereniging van Energetische Therapeuten.
Gerrit Wissink is geregistreerd als therapeut bij de beroepsvereniging VVET Therapeuten. Hierbij is hij voldaan aan alle door VVET gestelde eisen aan uitoefening van het beroep Energetisch Therapeut.

Het Verbond is aangesloten bij HBO-Register Beroepsoefenaren Complementaire zorg RBCZ.
De therapeuten van VVET zijn getest op hun vermogens door een toelatingscommissie. Om bij VVET aangesloten te kunnen worden wordt van hem of haar verwacht dat zij de ''gave van genezing'' bezit. Deze gave moet aanwezig zijn om ontwikkeld te kunnen worden tot beroepsuitoefening.

De leden hebben een volledige opleiding doorlopen en dienen jaarlijks bijscholings-modules te volgen. Nieuwe leden dienen een vierjarige HBO opleiding te volgen om zelfstandig te kunnen werken.

VVET stelt zich tot doel.

* Het bevorderen van deskundige uitoefening van het beroep als energetische therapie.

* Het bevorderen van de kwaliteit in het beroepswezen van de Therapeuten.

* Het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten en door haar erkende Energetische Therapeuten.