AHS Healing

Mijn status-quo.
  STATUS-QUO van energetisch therapeut.

Gerrit Wissink heeft A-Status.

RBCZ Licenties,
zijn persoonsgebonden en louter geldig indien het voorzien is van het juiste jaarzegel. De therapeut valt zowel onder de bepalingen van de RBCZ criteria alsmede van het RBCZ Tuchtrecht, bestaande uit het klachten- en het tuchtreglement.

Deze informatie is opgesteld register beroepsoefenaren complementaire zorg.