AHS Healing

Praktijk informatie
   
 

Natuurlijk genezen.


Het talent.
Therapeut beschikt over een natuurlijk talent/gave om mensen te helpen en te begeleiden naar genezing. Dit gebeurt uit respect voor de mens met een hulpvraag.

Levens-stroom.
Ware geestelijke en natuur geneeswijzen vloeien voort uit toepassingen van natuurwetten, als bijv. elektriciteit. Iedere kracht is energie een openbaring van het leven (ook wel; ki prana genoemd). Deze stroom of levensvonk wordt beheerst door ons hoger denkvermogen dat uit het bewust-zijn''''s beginsel Akasha van het heelal is voortgekomen. Iedere werkzame geneeswijze gebruikt het zelfde vermogen op een of andere wijze, van acupunctuur tot homeopathie of fysiotherapie.
Grondleggers van de therapie waren bijv; Paracelsus en Arts Mesmer.

Geneeskracht m.a.w.;
de behandelaar is in staat zijn geest open te stellen voor kosmische levenskracht. Deze intentie kan hij overdrachtelijk maken naar de cellen van zijn clienten (cel-denkvermogens).
De client ervaart bewust of onbewust tijdens de behandeling geneeskrachtig Licht.
Dit Licht heeft informatie in zich voor herstel of genezing van de cellen.

Geestelijke handreikingen
de cli�nt dient daar in tegen ook zijn of haar leefgewoontes in harmonie te brengen met ieders eigen ware natuur.

***

Voorbereiding.
Voorbereiding voor een consult.

De betreffende energetische praktijk heeft een ruime wachtkamer een hal en toilet en een ruime behandelruimte ruimte.
Het consult duurt normaal een half uur. U wordt verzocht op tijd aanwezig. Dit is belangrijke tijd om u geestelijk voor te bereiden op de behandeling.

Enkele voorbereidende tips voor consult;

De avond voor het consult:
Drink water en liever geen sterke drank en sterk gekruid voedsel. Vermijdt extreme fysieke en mentale activiteiten en streef naar een goede nachtrust.

Kom op tijd
Haastige spoed is zelden goed.

Duur van de behandeling.
De totale duur van een behandeling is normaliter 25 tot max.30 minuten. Benut uw wachttijd goed.

Na de behandeling.
Drink regelmatig water vooral tot 2/3 dagen na de behandeling.Het is wenselijk dat u na elke behandeling een half uurtje rust neemt. Laat het bezinken en op u nawerken, als mogelijk.

Informeer uw huisarts.
Uw huisarts dient altijd op hoogte te zijn van uw klacht alvorens u een een afspraak bij mij kunt maken.

Aantal behandelingen is persoonlijk,
4 behandelingen voor gemiddelde klacht, anders in overleg. Bij chronische klachten geldt de regel; Na ongeveer 6-8 behandelingen overlegt de therapeut met de cli�nt of voortzetting zinvol is.

Resultaten.
Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat zes van de zeven cli�nten vinden dat zij baat hebben bij energetische behandelingen.(zie gastenboek)

Hoe zit het met medicijn gebruik?
Medicijngebruik altijd in overleg met uw huisarts.

Hoe zit het met andere therapie�n?
Als regel zal ik geen enkele therapie doorkruisen.

Reacties
Klachten kunnen de eerste 24 uur toenemen. Deze reactie kan tot maximaal 3 dagen na de behandeling aanhouden. U kunt ook actief worden of dat u er de eerste weken er niets van merkt. Drink na de behandeling voldoende water en rust goed uit.

Vergoedingen.
landelijke erkenning sinds 1993. Tachtig procent van alle ziektekosten verzekeringsmaatschappijen vergoeden de therapie (sinds 2003). (zie vergoedingen)


***

Behandelbare klachten
Praktische hulp bij o.a;


* Pijnbestrijding en omgaan met pijn.
* Fysieke klachten o.a.rug nek knie.
* Allerlei klachten van psychische aard.
* Angsten, onzekerheden, zelfverminking enz.
* Hoofdpijnen/migraines.)

* Activeren van zelf-genezende vermogens.
* Persoonlijke transformatie.
* Herorientering van het Zelf.
* Heroplading van cellen.(her-opladen)
* Aanzet tot zelfbewustzijn en zelf-vertrouwen.
* Rouwverwerking en begeleiding van rouw.
* Storende emotionele-banden.(Ver-zetting)
* Brandwonden. (aan-blazing)
* Verwijdering van entiniteiten.(Uit-zetting)
* Persoons gerichte negatieve invloeden. (terug-zetting).
*Enz.

* Klachten van psychiatrische aard of sterke overdraagbare bacterieen/virussen behandel ik in principe niet.


***

Erecode
*De erecode

* Ik werk volledig op intuitieve basis en wordt zo ook gerespecteerd.
* Ik handel naar eer en geweten volgens de regels die Het VVET en RBCZ mij stellen.* Persoonlijk woord;

* Ik draag de reguliere geneeskunde, in het algemeen, een warm hart toe.

* Ik erken de reguliere geneeskunde.
Zonder arts of specialist in het algemeen kan
ik als therapeut mijn werk niet voldoende uitvoeren.

* Uw klacht dient bij uw huisarts bekend te zijn alvorens u bij mij onder behandeling kunt komen.
U mag mijn behandeling aan uw arts melden, echter niet noodzakelijk.

* De energetische therapie stimuleert de gezondheid in het algemeen en reikt u een handvat aan en begeleidt het herstel proces van de client.

* Reguliere & Alternatieve geneeswijzen dienen elkaar aan te vullen ter verbetering van de algemene gezondheid van de mensheid.

Gerrit W.Wissink
Licentienummer RBCZ 109082RR


***
Klik hier om verder te lezen....

Assitentie Directe Hulp
Assistente Directe Hulp.

Naam; Marjolein Hameleers.

Persoonlijke info & motivatie. Marjolein heeft een groot talent. Haar talent is vroegtijdig herkend en bekrachtigd door haar overleden opa en moeder.

Gerrit W.Wissink
Klik hier om verder te lezen....