AHS Healing

Innerlijke boodschap.
  Innerlijke boodschap.


Dien de mensheid, en heb deze lief,
help iedereen die oprecht naar je vraagt, binnen je eigen grenzen.

Wees hoffelijk en opgeruimd,
wees een onuitputtelijke bron van onweerstaanbaar geluk.

Zie de goedheid in een ieders gelaat,
er is geen heilige zonder verleden,
of een schuldige zonder toekomst.

Waardeer iedere ziel,
wanneer je dat niet kunt
laat hem of haar dan liefdevol
uit je leven gaan.

Wees Authentiek, Orgineel, vindingrijk,
wil durf en doe gerust steeds meer.

Immiteer nooit, neem een eigen standpunt in.
Leun zo min mogelijk op de verworvenheden van anderen.
Denk je eigen gedachten en geloof je eigen geloof.

Wees vooral jezelf,
alle goddelijke perfecties en waarden zitten immers in je verborgen, laat ze zichtbaar worden.
Stimuleer je medemens.

Het Hoogste zelf is ook in je, openbaar het allemaal.
Wordt zo door je goddelijke welwillendheid, een individuele zelfstandige.

Laat je leven zijn als een roos,
Hoewel stil,
spreekt ze door haar taal van haar eigen geur.

Gerrit Wissink