AHS Healing

Vrije gedachten.
   
 

Mens, wie ben jij ?
Op de vraag; Wie ben jij?,
is het antwoord "ALLES"

Onze ziel is een reflectie van iedere andere ziel. Als je je realiseert dat er in werkelijkheid alleen maar wij is, dan heb je de ervaring van wat wij liefde noemen.

Als je soms denkt dat liefde een emotie of gevoel is zeg ik; NEE. Liefde is waarheid van het hart (Universum of Bron).

Als je de liefdevolle verbondenheid ooit gevoelt hebt is het onmogelijk om nog iemand bewust pijn te doen.Je voelt je juist geroepen om mee te doen aan het Grote Plan.

Onze ziel is tijdloos ruimteloos, eeuwig, zonder begin en of eind, je ervaart dat er geen afgescheidenheid meer bestaat. Je leven is een unieke golfslag in de oceaan van het universum.
En wie ben ik dan? ik ben een moment van de rimpeling van een golf. En wie zijn wij dan nu ? wij zijn; de golf van het heden.
Wie zijn wij met ons allen in alle tijden ?
Wij zijn alleen samen de oceaan .
Klik hier om verder te lezen....

Vrijheid
...........Vrijheid.

Werk constant aan een zuiver hart.
Laat je levenswandel met alle ernst, waarachtig, vreugde en liefdevol zijn.

Dat is voldoende als je besluit
in vrijheid te willen leven.


Gerrit Wissink
Klik hier om verder te lezen....

Innerlijke boodschap.
Innerlijke boodschap.


Dien de mensheid, en heb deze lief,
help iedereen die oprecht naar je vraagt, binnen je eigen grenzen.

Wees hoffelijk en opgeruimd,
wees een onuitputtelijke bron van onweerstaanbaar geluk.

Zie de goedheid in een ieders gelaat,
er is geen heilige zonder verleden,
of een schuldige zonder toekomst.

Waardeer iedere ziel,
wanneer je dat niet kunt
laat hem of haar dan liefdevol
uit je leven gaan.

Wees Authentiek, Orgineel, vindingrijk,
wil durf en doe gerust steeds meer.

Immiteer nooit, neem een eigen standpunt in.
Leun zo min mogelijk op de verworvenheden van anderen.
Denk je eigen gedachten en geloof je eigen geloof.

Wees vooral jezelf,
alle goddelijke perfecties en waarden zitten immers in je verborgen, laat ze zichtbaar worden.
Stimuleer je medemens.

Het Hoogste zelf is ook in je, openbaar het allemaal.
Wordt zo door je goddelijke welwillendheid, een individuele zelfstandige.

Laat je leven zijn als een roos,
Hoewel stil,
spreekt ze door haar taal van haar eigen geur.

Gerrit Wissink
Klik hier om verder te lezen....

Desiderata
Tekst, gedateerd 1692,
gevonden in de St.Pauls Cathedral,
Baltimore, zuidwest Ierland.

***
Desiderata

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast.
Gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen zonder uzelf te verloochenen.
Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen, zelf al lijken ze dom en onwetend, ook zij heben iets te zeggen.
Vermijdt luidruchtige en agressieve mensen,
zij zijn een kwelling voor de geest.
Als je jezelf met anderen vergelijkt,
zoudt je ijdel en verbitterd kunnen worden.
Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan jou.
Verheug je op wat je hebt bereikt en nog meer wilt bereiken.
Blijf belangstellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden, dit is je werkelijke bezit bij de steeds wisselende fortuin in de tijd.
Wees behoudzaam in zaken, want de wereld is vol van bedrog.
Laat je echter niet afleiden van de werkelijke waarden.
Velen streven naar hoge idealen en overal ontmoet je heldendom om je heen.
Blijf jezelf, veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard grootmoedig het klimmen van de jaren,
doe met gratie afstand van je jeugd.
Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag.
Maar maak je geen zorgen over ''''''''hersenschimmen.''''''''
Vrees word vaak geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Betracht een goede zelfdisipline,
maar wees vriendelijk tegenover jezelf.
Je bent een kind van ''''t heelal niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn.
En of het het doorgrondt of niet,
twijfel er niet aan dat het heelal ontvouwt zoals het moet.
Ga daarom in vrede met God, hoe je je hem ook voorstelt.
En wat je ook na mocht streven,
houdt vrede in je ziel in de luidruchtige verwarring van het leven.
Ondanks alle geveinsdheid, geest dodendheid
en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees zorgvuldig. Streef naar geluk.

''De kunst van het loslaten''.
''De kunst van het loslaten''.
Loslaten betekent niet dat ik de liefde loslaat.
het betekent dat ik niet bepaal hoe een ander leven moet.
Loslaten betekend niet dat ik alle banden doorsnijdt, het betekend dat ik de ander niet overheers.
Loslaten is niet de ander willen veranderen of beschuldigen, want ik kan alleen mijzelf veranderen.
Loslaten is een ander nergens op vastpinnen,
maar steun te geven.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten is niet andermans zaken willen regelen,
maar toestaan dat anderen zelf dat doen.
Loslaten is niet beschermend zijn,
maar de ander toestaan werkelijk te zien.
Loslaten is niet ontkennen maar accepteren.
Loslaten is niet zeuren, verwijten,ruzie maken,
maar zoeken naar mijn eigen tekortkomingen en die te corrigeren.
Loslaten is niet alles naar mijn wensen aanpassen
maar aanvaarden wat elke dag mij brengt.
Loslaten is niet iedereen te willen bekritiseren en willen veranderen, maar de droom proberen te worden die ik zijn kan.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is niet meer angstig te hoeven zijn.Klik hier om verder te lezen....