AHS Healing

Desiderata
  Tekst, gedateerd 1692,
gevonden in de St.Pauls Cathedral,
Baltimore, zuidwest Ierland.

***
Desiderata

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast.
Gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen zonder uzelf te verloochenen.
Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen, zelf al lijken ze dom en onwetend, ook zij heben iets te zeggen.
Vermijdt luidruchtige en agressieve mensen,
zij zijn een kwelling voor de geest.
Als je jezelf met anderen vergelijkt,
zoudt je ijdel en verbitterd kunnen worden.
Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan jou.
Verheug je op wat je hebt bereikt en nog meer wilt bereiken.
Blijf belangstellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden, dit is je werkelijke bezit bij de steeds wisselende fortuin in de tijd.
Wees behoudzaam in zaken, want de wereld is vol van bedrog.
Laat je echter niet afleiden van de werkelijke waarden.
Velen streven naar hoge idealen en overal ontmoet je heldendom om je heen.
Blijf jezelf, veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard grootmoedig het klimmen van de jaren,
doe met gratie afstand van je jeugd.
Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag.
Maar maak je geen zorgen over ''''''''hersenschimmen.''''''''
Vrees word vaak geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Betracht een goede zelfdisipline,
maar wees vriendelijk tegenover jezelf.
Je bent een kind van ''''t heelal niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn.
En of het het doorgrondt of niet,
twijfel er niet aan dat het heelal ontvouwt zoals het moet.
Ga daarom in vrede met God, hoe je je hem ook voorstelt.
En wat je ook na mocht streven,
houdt vrede in je ziel in de luidruchtige verwarring van het leven.
Ondanks alle geveinsdheid, geest dodendheid
en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees zorgvuldig. Streef naar geluk.