AHS Healing

Coulance-brief.
  Coulance-brief

Krijgt u een afwijzing van uw verzekeringsmaatschappij, dan is hier een coulance brief.

Ook u als client/pati├źnt kan wat doen als hij/zij een afwijzing krijgt!

Zo komt het verzoek van twee kanten: wij als NVGN die in contact proberen te komen met de verzekeraar en hiermee zijn uiterste best doet en zij die er niet meer mee akkoord gaan dat de verzekering niet vergoedt.
_________________________________________________
Zie onder...........
VOORBEELDBRIEF AAN ZORGVERZEKERAARS
Aan (adres Zorgverzekeraar)
Plaats, datum
Betreft: nota-overzicht, factuurnummer
Huidige datum.

Geachte Zorgverzekeraar,

Op (datum) ontving ik de door mij opgestuurde nota's ongehonoreerd terug met de mededeling dat z.g. alternatieve behandelingen / geneeswijzen uitgevoerd dienen te worden door een arts om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Het is voor mij een enorme teleurstelling dat het gedeclareerde bedrag niet wordt vergoed.
Reden voor mijn bezoek aan een Energetisch Therapeut was dat men in het reguliere circuit geen mogelijkheden zag om mij van mijn klachten af te helpen. Dankzij deze behandelingen lukt dit wel. Bovendien spreekt de holistische aanpak mij zeer aan. Ik zou graag de behandelingen bij deze therapeut voortzetten ten einde geheel te genezen. Ook is het niet wenselijk om in dit stadium van therapeut of behandelwijze te veranderen. Ik verzoek u daarom dringend mijn behandelingen alsnog te vergoeden. Er zijn tegenwoordig veel zorgverzekeraars die natuurgeneeskundige behandelingen door niet-artsen gegeven vergoeden.

Na uw afwijzing ben ik ook op zoek gegaan naar een arts die werkt op de manier waarop ik nu behandeld word. Deze heb ik tot op heden niet kunnen vinden.

In het geval dat u de declaratie van mijn huidige behandelingen toch niet wilt vergoeden, vraag ik u om mij enkele adressen te geven van artsen die met dezelfde therapievormen werken als mijn huidige Energetische Therapeut.
Ik ga ervan uit dat u die voorhanden heeft, anders zou u die voorwaarde niet kunnen stellen! De therapie´┐Żn waarmee ik nu behandeld word zijn: ?


In afwachting van uw reactie en uw begrip voor de situatie hoop ik dat er alsnog uitgekeerd wordt,

Met vriendelijke groet,
handtekening;


Uw adresgegevens en inschrijfnummer bij de verzekeraar