AHS Healing

RBNG
  De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

HBO-therapeuten
Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut RBCZ. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG
(Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).